Wie is online

We hebben 3 gasten online
Welkom bij Ad-Fontes

Ad Fontes: voor pastorale zorg

Steeds vaker en nadrukkelijker wordt de maatschappij geconfronteerd met

mensen die de levensdraad kwijt zijn, mensen die sociaal en/of emotioneel ontwricht of verwond zijn.

Stichting Ad Fontes is, naast de reeds reguliere hulpverlening, opgericht om aan hen die dat nodig hebben pastorale hulp te bieden.

 

 Ad Fontes: Doelstelling

De woorden Ad Fontes betekenen "Terug naar de Bron"

n.a.v. Psalm 36:10a waar staat: “Want bij U is de Bron des levens.” 

Deze tekst vat in één zin de doelstelling van Ad Fontes samen, nl. mensen

die de levensdraad kwijt zijn (terug)brengen naar de Bron van alle leven.

 

Bovenstaand is samengevat in de volgende doelstelling:

“mensen (weer) in harmonie brengen met God, zichzelf en hun naaste omgeving”

 

Ad Fontes: identiteit

Ad Fontes is een interkerkelijke Stichting. De identiteit is gebaseerd op het volgende:

"De volledige betrouwbaar van de Bijbel als Woord van God en Christus Jezus

als de enige weg tot behoud, voor een ieder die in Hem gelooft."